فریاد بی صدا

من با او آخرت می ساختم......

نمیدانستم او برای ویرانی دنیایم آمده بود.......!!!!!

[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 23:8 ] [ ملودی ] [ ]


من با او آخرت میخواستم...... نمیدانستم او برای ویرانی دنیایم آمده بود............
[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 23:5 ] [ ملودی ] [ ]


در زندگی به هیچکس خیانت نکردم....جز به خودم....

 

امید به دست آوردن تو بزرگترین خیانت به دلم بود.....

[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 22:21 ] [ ملودی ] [ ]


کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بشدبدون هیچ خمی بر ابرو

اما افسوس که داده را پس نمیگیرد...

[ سه شنبه سی ام مهر 1392 ] [ 22:22 ] [ ملودی ] [ ]


خــــدایـــا...

هیچ کـــســو.....


بــه کـسـی کـه قــسـمـتش نیـسـت ...


عـادت نــده...


تـو خــدایی....


نـمـیدونـی دل بـشــکـنـه


چــقدر درد داره ..

 

 

[ دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 ] [ 14:47 ] [ ملودی ] [ ]


  یه وقتايي که دلت گرفته بغض داري ،آروم نيستي ! دلت براش تنگ شده ....

  حوصله ي هيچكسو نداري ! به ياد لحظه اي بيفت که :
اون همه ي بي قـراري هاي تو رو ديد؛

 اما ....

چشمـاشو بست و رفت... !!!

[ دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 ] [ 14:41 ] [ ملودی ] [ ]


دلم کمی خدا میخواهد.....کمی سکوت....

دلم...دل بریدن میخواهد...کمی اشک....

کمی بهت...کمی بغض آسمانی...........

کمی دور شدن از این جنس آدم........!!!!!!!!!!

 

[ شنبه بیستم مهر 1392 ] [ 17:10 ] [ ملودی ] [ ]


خوابهایم گاهی زیباتر از زندگیم میشوند....کاش گاهی.....

برای همیشه خواب میماندم.....!!!!!!!!!

[ شنبه بیستم مهر 1392 ] [ 17:4 ] [ ملودی ] [ ]


گرگها همیشه زوزه نمیکشند....

گاهی هم میگویند :دوستت دارم

وزودتر از آنکه بفهمی ...بره ای....

خاطراتت را میدرند.....

و تو میمانی وتنی که بوی گرگ گرفته....!!!!!!!!

[ شنبه بیستم مهر 1392 ] [ 16:59 ] [ ملودی ] [ ]


حالا که رفته ای...گریه نمیکنم!مبادا در اشکهایم تو باشی و از

از چشمم بیفتی

[ جمعه پنجم مهر 1392 ] [ 11:48 ] [ ملودی ] [ ]